Лектори

 Доц. д-р Мирослава Кадурина, д. м.
Образование
:
1979 - Немска езикова гимназия;
1979 - 1984 -  Медицина, Медицинска академия гр. София;
1990 - придобита специалност по "Дерматология и венерология";
2004 - придобита научна степен "Доктор" - тема на дисертационния труд: "Acne- патогенетични, клинични и терапевтични аспекти";
2005 - образователна степен - "Доцент".


Професионална реализация:
2000 - 2002 - Началник отделение (Клиника по дерматовенерология, ВМА-София);
2002 - Началник на Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
2006 - Ръководител на Катедра по дерматовенерология и алергология, ВМА-София.

Следдипломна квалификация:
1990 - курс по "Физиотерапия и рентгентерапия в дерматологията" ВМИ-София;
1990 - курс по дерматоонкология, НОЦ - София;
1995 - 1999 - индивидуално обучение по дерматохистопатология при проф. Обрешкова - ВМИ, София;
1997 - специализация по дерматохистопатология при проф. Бург - Цюрих;
2002 - специализация по имунохистохимични методи в дерматологията при проф. Бург - Цюрих;
2003 - специализация по дерматохирургия и дерматохистопатология при проф. Щайнкраус - Хамбург;
2004 - специализация по фототерапия в дерматологичната практика - Хановер;
2004 - специализация по лазертерапия - Трир и Бон (Германия), Чикаго (САЩ);
2008 - специализация в Университетска клиника по дерматология - Мюнхен;
Има над 150 публикации в български и чужди научни издания. Участвала в авторските колективи на 5 учебника и 6 монографии. Научен секретар на списание "Дерматология и Венерология". Член на борда на Българското дерматологично дружество (БДД) и председател на "Българско дружество по естетична дерматология". Постоянен член на International Society of Dermatopathology и European Academy of Dermatovenerеology (EADV).


Генерал-майор. проф. Стоян Тонев, д.м.н.

Медицинско образование:
Стоян Димитров Тонев е роден на 3 декември 1953 г. в Кърджали. Завършва медицина във ВМИ - Пловдив (1979 г.).

Професионална реализация:
Работи като:
началник на медицинска служба на авиополка в Чешнигирово (1979-1981 г.);
началник на кабинет по кожни болести във Военна болница - Пловдив (1981-1984 г.);
ординатор (1984-1985 г.), главен асистент (1985-1986 г.) и началник отделение (1986-1989 г.) в Клиниката по кожни и венерически заболявания към ВВМИ;
заместник-началник (1990-1992 г.) и началник на Клиниката по кожни и венерически болести при ВМА (1992-2002 г.).
От 1 септември 2002 г. е началник на ВМА.
Кандидат на медицинските науки (1991 г). Доцент (1991 г). Доктор на медицинските науки (2009 г.). Професор (2009 г.).

Специализирал в САЩ (1990 г., 1994 г. и 1996 г.), във Франция (1992 г.) и в Чехия (1990 г.).
Бригаден генерал от медицинската служба (2002 г.), генерал-майор (2007 г.).


Има над 120 публикации, от които четири монографии и два наръчника. Редовен член на: Европейската и Американската асоциации по кожни и венерически болести, както и на Асоциацията по сексуално трансмисивни болести. Член на редакционните колегии на три научни списания, заместник-председател на Българското дерматологично дружество.Национален консултант по дерматология и венерология


Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н.

Медицинско образование:
Медицински факултет - София /1968/.
Специалност по кожни и венерически болести /1977/,
Асистент /1974/ в  Медицински факултет "Lariboisier", болница "Saint Louis" - Париж /1980/,
Главен Асистент /1981/,
Доцент /1990/,
Професор в катедра по дерматология и венерология /1997/

 Професионална реализация:
Ръководител на Катедрата по дерматология и венерология от 1996,
Заместник декан /1995-1999/ и декан /1999-2008/ на Медицински факултет,
Член на борда на Европейската Академия по дерматология и венерология,
Член - кореспондент на Българската Академия на Науките(2008).
Член на редколегията на научните списания "Дерматология и венерология" - София,
Председател на "Българското Дерматологично Дружество";
Член на борда на "Европейската Академия по дерматология и венерология";
Председател на фондация "Проф. Богомил Берон",
Член на редколегията на научните списания “Дерматология и венерология” - София, “Медицинска практика” - София, “ Revue européenne de Dermatologie et de MST ” /Париж/, “ Clinics in Dermatology ” /Филаделфия/, “ Archives of Dermatology ” / Чикаго/, “ European Journal of Dermatology ” / Лион/ 
Главен редактор на CEEDVA /Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association/ Bulletin 
Участие в научни форуми в България и чужбина 
Авторски монографии - 2 
Участие в монографии - 7
Участие в монографии в чужбина - 2 
Реални публикации:
В България - 56
В чужбина - 99
Членство в научни организации:
Председател на Българското Дерматологично Дружество. Член на борда на Европейската Академия по дерматология и венерология.
Чуждестранен асистент на Медицински факултет, Lariboisier - Saint Louis – Париж.
Член-кореспондент на Френското дерматологично дружество.
Почетен член на Югославското, Македонското, Полското, Румънското, Швейцарското и Сръбското дерматологични дружества.


Лекар на годината - 2005.


 Prof. Günter Burg, MD, PhD

Проф Günter Burg завършва своето обучение по медицина и дерматология в Германия, избран е за ръководител на клиниката по дерматология в медицински университет в Würzburg в Германия за периода 1988-1991 и клиниката по дерматология -Цюрих за периода 1991-2006. Проф Günter Burg е бил заместник декан и декан на медицинския факултет в Цюрих за периода 1998-2004г. Той е основател и главен редактор на „интерактивна дерматология" DOIT, Dermatology Online with Interactive Technology. В момента е делегат на фондацията за модерно преподаване и изучаване на медицина към медицинския университ в Цюрих.

Образование и научни постижения:
1960- 1966 Медицински университет Bonn, Marburg, Германия;
1967-1968 Обучение по педиатрия, вътрешни болести и патология;
1969-1988 Катедра по дерматология, медицински университет Цюрих;
1971 следдипломна специализация, медицински университет Ню Йорк;

Професионална реализация:
1988-1991 Ръководител на Катедрата по дерматология към медицинския университет в Würzburg, Германия;
от 1991-2006 Ръководител на Катедрата по дерматология към медицинския университет, Цюрих, Швейцария;
1998-2000 заместник декан на медицинския факултет на университета в Цюрих;
2000- 2004 декан на медицинския факултет на университета в Цюрих;
2006 получава титлата Emeritus Dermatology.
От 2006 председател на интерактивното обучение по дерматология на немското дермаотологично общество включително Австрия и Швейцария.
Публикации: има над 740 публикации в научни списания( 456 статии, 146 обзора, 139 глави в различни учебници).Написал е над 30 учебника и монографии, вкл: Cutaneous Lymphomas (G. Burg and O. Braun-Falco; 1983; G. Burg and W. Kempf; 2005), Telemedicine and Teledermatology, (G. Burg, Ed; 2003) and WHO Book on  Tumors of the skin (LeBoit, P., G. Burg, et al., Eds; 2006).
Доктор honoris causa на медицинския университет, София (2005).
Гостуващ професор на медицинския университет в Kathmandu, Непал.


 Prof. Georg Stingl, MD, PhD

Професор
Клиника по дерматология
Виенски университет, Медицински факултет, Виена, Австрия

Професионална реализация: От 1992 г. Georg Stingl е Професор и Председател на отдела по имунология, алергии и инфекциозни болести, в Клиниката по дерматология към Университета на Виена, Медицински Институт. Той е пълноправен член на Отдела Математика и естествени науки при Австрийската академия на науките.

През 1980 г. е повишен като Професор по дерматология в University of Innsbruck Medical School. От 1977 до 1978 г., както и от 1985-1986 г. е почетен изследовател в Националния Здравен Институт, Бетезда, Мериленд. Той притежава множество почетни членства в няколко национални и международни дерматологични дружестви, и има повече от 300 научни публикации.

Oбразование: През 1973 г.  д-р Щингъл защитава магистърска степен в Университета на Виена, под егидата на президента на републиката.

През 1998 г. той е сертифициран като специалист по имунология от Австрийската камара на лекарите.

Prof. Andreas D. Katsambas, MD, PhD

Председател на Европейската академия по дерматология и венерология

Медицинско образование:
University of Athens, 1968.

Следдипломна квалификация:
Специализация по дерматология и венерология в университетска клиника за кожни и венерически болести, "A. Sygros", Атина, Гърция, 1971-1974.
Асистент - St. John's Hospital.
Institute of Dermatology - London, 1974-1975.
Доцент - в периода 1976-2002. 
Професионална реализация:
Професор и директор на A. Sygros Hospital, University of Athens, 2002
Членства:
American Academy of Dermatology.
Член на Committee on International Affairs, International Society of Dermatology (ISD), Hellenic Society of Melanoma Research, както и на редица международни дерматологични дружества влючващи: аржентинското, белгийското, българското, британското, чешкото, френското, германското, италианското, малтийското, латвийското, полското. 
Управителен съвет:
International Committee of Dermatology (ICD).
От 1997 (председател на ICD Awards Committee) European Academy of Dermatology and Venereology.
1992 - 2000: избран за генерален секретар на EADV.
2000 - 2007: Председател на Honours and Awards Committee.
2005 - председател на Hellenic Society of Dermatology and Venereology (HSDV).
1997 - 2001/ 2003 - днес - президент на European Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology (ESCAD).
2006 - президент.

Научно-изследователски интереси и публикации: Фотодерматология, акне, пигментни нарушения, меланом, псориазис над 180 публикации във водещи международни медицински списания над 70 публикации в гръцки медицински списания. Два учебника - преведни на гръцки, италиански и руски език.

 Prof. Yves de Prost, MD, PhD

Професионален опит:
1971 - Работи в болнична система на Париж (interne des hôpitaux de Paris)
1977 - Завежда клиника по дерматология (Chef de clinique assistant)
1984 - Болничен консултант (Praticien hospitalier - Médecin des Hôpitaux)
1984 - Професор в Медицинския Университет
1989 - Председател на отдела по Дерматология в Болница Necker
Член на:
Комитета за разрешителни на лекарства към Министерство на Здравеопазването (1983-1987 and 1990 to 2006).
Председател на CME – AP/HP
Съветник на Министъра на Здравеопазването (Madame Roseline Bachelot-Narquin) – Окт. 2008 до Нов. 2010
Председател на Научната комисия във Фондация René Touraine

 


 Prof. Klaus Fritz, MD, PhD

Медицинско образование: в университетитe: Frankfurt и Saarbrücken (от 1973 до 1980)

Професионална реализация: Заместник-председател и член на Управителния Съвет на Европейската Асоциация по Лазерна Дерматология (ESLD), и член на Борда на Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV).
Ръководител на Комитета за обществени връзки на EADV, Генерален секретар на Германската Асоциация по Дерматология.

Ръководи частна клиника предоставяща услуги по дерматология, алергология, козметична дерматология, лазери, тестване за наркотици, професионална дерматология, изследвания в дерматологична лаборатория, изследвания за  плодовитост в Ландау, Германия. Консултант е на няколко болници.
Член на научно-консултативни съвети, консултант на няколко фирми за изпробване на нови фармацевтични продукти, козметични продукти и клинични изследвания, член на редакционния и научен съвет на няколко списания, научни и популярни издателства, и президент на два годишни конгреси.

 


 Prof. Edgar Biemer, MD, PhD

Член на Кралската Колегия на Хирурзите в Единбург.
Медицинско образование:
Медицински Университети - Франкфурт, Виена,  Лондон.
1973 - Специализант по пластична и реконструктивна хирургия( Технически университет - Мюнхен).
Специализации и практики: Упсала, Гьотеборг (Швеция); Англия, САЩ. 

Професионална реализация:
1975 - Основава първият център по реимплантация в Германия;
1977 - Доцент (отделение по пластична и реконструктивна хирургия);
1985 - Професор (отделение по пластична и реконструктивна хирургия);
1986 - Началник на Отделение по пластична и реконструктивна хирургия.
Автор на първия учебник по реконструктивна микрохирургия, както и на 190  статии във водещи международни списания. 
1993-1995 - Председател на „Международното дружество по реконструктивна микрохирургия;
1994-1995 - Председател на „Германската асоциация на пластичните хирурзи";
Председател на „Германската асоциация по естетична-пластична хирургия";
Почетен член на редица международни асоциации по естетична-пластична хирургия.
2008 - Извършва първата трансплантация на горни крайници. Носител на множество награди в областта естетичната и пластичната хирургия.


 Prof. Georgios Chaidemenos, MD, PhD

Специалист по Дерматология и Венерология в Медицински Университет Democrition
1972- Завършва Медицински Университет Aristoteles, Thessaloniki
1978- Придобива специалност Дерматология и Венерология
1991- Специализация по имунодерматология, Lyon, France
1992- PhD в Университета “Democrition”
Ръководител на Център за хора в неравностойно положение “Agios Panteleimon”, Thessaloniki
1998- 2010 Зам. Директор и Директор на National Health System при Болницата по Дерматология и Венерология, Thessaloniki.
2002-2004 и 2008-2009 Председател на Гръцкото дружество по дерматология и венерология
От 2006- Член на борда на Европейската академия по дерматология и венерология
Член на EADV Fostering Training Committee
Съавтор на три книги и две монографии.
Редактор на 5 медицински научни списания
Съавтор на повече от 60 научни труда в гръцки списания и 45 в английски и френски издания.
Интерсите му са в областта на псориазиса, автоимунните булозни дерматози и дерматоскопията.


 Prof. Margareta Balabanova-Stefanova, MD, PhD

Дата и място на раждане: 08.10.1953 г., Скопие, Р. Македония
Медицинско Образование:
Университет: 1972 - 1978 Медицински факултет, Университет "Св. Кирил и Методий", Скопие, Р. Македония
1981 - 1983 следдипломна квалификация по дерматология
Университет "Св. Кирил и Методий", Медицински Факултет - Скопие, Р. Македония
Професионална реализация:
1978 - 1979 общо практикуващ лекар в Катедрата по дерматология и венерология, УМБАЛ, Скопие, Р. Македония
1979 - 1983 Специализация по дерматология
Катедра по дерматология, Университетска болница-членка, Скопие, Р. Македония
1990 Научен сътрудник в Клиниката по алергология и клинична имунология, Университетска болница в Белград, Югославия
1990 Научен сътрудник в Клиниката по дерматология и венерология, Хелзинкския университет Централна болница, Финландия
1992 Научен сътрудник в катедрата по дерматовенерология университет Чарлз, Прага, Чехословакия
1992 Научен сътрудник в катедрата по дерматовенерология, Университет Коменски, Братислава, Чехословакия
1983 - 1996 асистент по дерматология, Университет "Св. Кирил и Методий", Медицински факултет, Скопие
1990 - 1996 докторска степен по дерматология и алергология; Приложен нов ин витро серодиагностичен метод за алергия (Pharmacia UniCAP система / FEIA)
1996- Теза "свръхчувствителни кожни реакции на b - лактамни антибиотици - диагностика и прогностичен модел"
1997 Преподавателска степен - доцент в катедра по дерматология Университет " Кирил и Методий ", Медицински факултет - Скопие, Р. Македония
2006 - 2009 Ръководител на катедрата по дерматовенерология Университет "Св. Кирил и Методий", Скопие
2007 - Редовен професор по дерматовенерология


 Prof. Marius Anton Ionescu, MD, PhD

Член на борда на Laboratoires Dermatologiques d'Uriage, Франция.                                                           1995 -  член на Дерматологичния Съвет за Сертифициране в Университета Париж 5                                  2003 – Защитава докторска дисертация(PhD) в Университета Париж 7
2009 - Диплома за Лазери в дерматологията от Университетите: Poitiers и Versailles
Член на:
Френското дружество по дерматология и венерология
Американската академия по дерматология
Европейската асоциация по Фотодерматология
Лазерна група на френското общество по дерматология
Румънското дружество по дерматология

Публикации:
Journal America Academy of Dermatology                                                                                                     
Archives of dermatology
Immunology
Annales де dermatologie
Acta Dermatovenerologica
Oral diseases.

 Dr. Joseph Alcalay, MD
Президент на Израелското дружество по дерматология и венерология
Oбразование: 1973-1979 - Sackler School of Medicine в университета в Тел Авив, Тел Авив, Израел 1981 – завършва с отличие медицинския факултет. 1979-1980 – практика в медицински център Asaf Harofe, Израел. 1981-1984 – лекар в Israel Defence Forces Medical Corps/ 1985-1987 – ординатор в отделение по дерматология Beilinson Medical Center, Petah Tikva, Израел 1987-1990 – специализация в отделението по Имунология, Тексаски университет, MD Anderson Cancer Center, Хюстън Тексас. 1991 - сега – специалист Mohs хирургия, медицински център Assuta, Тел Авив, Израел. 2007 – директор на обучителна програма по Mohs  хирургия в Американсия колеж по Mohs хирургия.

Професионална реализация: 1979 – член на Израелската асоциация по медицина;1984 – на Израелското дерматологично дружество; 1988 – 1991 – на Дружеството по изследователска дерматология, САЩ; 1990 – на Американската асоциация по дерматохирургия, САЩ; 1991 – на Американския колеж по Mohs  хирургия и дерматоонкология; 1991 – на Американската академия по дерматология; 1992 – сега – Консултант по дерматоонкология – Израелската ракова асоциация; 2005 – сега – президент на Израелското дружество по Дерматология и Венерология; 2005 – член на Европейската асоциация по дерматология и венерология; 2009 – секретар на Международното дружество по дерматохирургия. Автор на над 90 публикации.

 Prof. Paul Wiener, MD, PhD

Старши Вицепрезидент на маркетинг и продажби на Palomar Medical Technologies, Inc.

Професионална реализация: Активно се занимава с разработка, клинични приложения, маркетинг и продажби на лазерни и пулсиращи светлинни системи в продължение на над 29 години.

За последните 20 години от професионалната си кариера се фокусира върху естетични приложения, и активно си е сътрудничил на много от пионерите в тази област.


 Д-р Живко Камарашев, д.м.

Медицинско образование:
1992 завършва Медицински факултет, София с хипократова награда.
През 1999 защитава докторат на тема „Намалена имунореактивност на TAP 1/2, но не и на LMP 2/7 - лош прогностичен маркер при пациенти с малигнен меланом" в Медицински факултет Цюрих.
Изпит за специалност Дерматология и венерология, София - 1996, Lausanne - 2004, изпит на Европейската сертификационна комисия по дерматопатология, Франкфурт - 2006.

Професионална реализация:
1993 - ординатор в градски диспансер по дерматология и венерология, София, завеждащ д-р В. Кузева;
1994 - ординатор в клиника дерматология и венерология София, директор проф. А. Дурмишев;
1995 асистент в клиника по дерматология и венерология, София, директори проф. А Дурмишев и проф Н. Цанков;
1997 научен сътрудник в клиника по дерматология и венерология - Цюрих, директор проф G. Burg;
2000 - асистент в клиника по дерматология и венерология - Цюрих, директор проф G. Burg;
2004 - заместник завеждащ отделение, от 2005 завеждащ отделение в клиника по дерматология венерология - Цюрих, директори проф. G. Burg и проф L. French.
От 2006 - завеждащ отделение по дерматопатология в университетската клиника в Цюрих.


 Dr. Matteo Tretti Clementoni, MD, PhD

Роден на 29 Април 1968 в Piacenza - Италия.
Медицинско образование:
Завършва университета в Bologna (Alma Mater Studiorum) с отличие 110/110 "cum summa laude" Юни 1993. Темата на научната му разработка е: "Едностранна цепка на устна и небце: нови терапевтични подходи".
Специализира пластична и реконструктивна хирургия: в университета в Pavia завършва с отличие: 50/50.
Януари 1999 специализира в унивеситет оглавен от Prof. Giorgio Boggio Robutti с научна разработка: " Noma: етиопатогенетични аспекти и опит в реконструкцията"
Професионалната му реализация включва:
Януари 1999- Септември 2000 - асистент в "Casa di Cura Città di Pavia" - Pavia - Italy - в отделението по пластична и реконструктивна хирургия (завеждащ отделение: Prof. Elio Caccialanza).
Септември 2000 - Декември 2003: Асистент в "Policlinico Multimedica" - Sesto San Giovanni - Milan - Italy - in - в отделението по пластична и реконструктивна хирургия (завеждащ отделение: Prof. Dr. Massimo Signorini).
Май 2004 - Септември 2007 Асистент в "Casa di Cura Santa Rita" - Milano - Italy в отделението по пластична и реконструктивна хирургия (завеждащ отделение  Dr. Massimo Signorini).

Частна практика:
Септември 1997 - Януари 2000: „Flebologica" - Pavia (Италия)
Януари 1999 - Декември 2008: Medicare" - Milano (Италия)
Юни 2002 - днес: "Istituto Dermatologico Europeo" - отделение по хирургия и лазери (завеждащ отделение: Dr. Massimo Signorini) - Milano (Италия)
Септември 2007 - Януари 2010 Unimedica" - Seregno (Italy)
Юни 2009 - днес "Hospitadella Medical Center" - Milano (Италия).

Автор на 126 публикации, участник в 143 национални и международни конгреси. Гост-лектор на 58 конгреса от 2004 до днес.

 Dr. Peter Caspari, MD, PhD

Медицинско Образование:

Медицински университети - Любек (Германия), Инсбрук (Австрия). 1993 - Лекар-хирург в отделението по обща хирургия (Нордсеклиник, Германия).

От 1995, насочва интересите си в областта на сърдечната, гръдната и съдовата хирургия  в медицински център Клагенфурт, Kärnten (Австрия). Завършва пластична и реконструктивна хирургия в AKH Wels, Австрия.

Професионална реализация: 2000 - Провежда обучение при Prof. Boehler, Виена, Австрия;
2001 - Лекар - Отделение по пластична и естетична хирургия (Лудвиг-Максимилиан, Мюнхен, Германия).
2003 - Основана клиника по пластична и естетична хирургия, Мюнхен, Германия. Активно членува в редица международни асоциации по пластична и естетична хирургия.


 Prof. Nicoletta Frasca, MD,PhD

Пластичен хирург, дерматолог

Oбразование:
1972 Научния Лицей Торино, Италия
1978 Обща медицина, факултет по медицина в Университета в Торино, Италия
1981 Звание Пластичен хирург
1984 Звание Дермо-венеролог
1987 Професор, Рим, Италия
1990 Звание Omotoxicology, Homeopaty, Германия
2005 Звание по Thermal Medicine, Павия Италия

Професионален опит:
От 1979-1999 помощник-началник в Deratologic Hospital  S, Lazzaro Torino Italy в качеството на Дерматохирург
Активен член на ISDS от създаването на обществото
От 1990 г. Лектор и преподавател в много национални и международни конгреси
От 1991 г. Води семинари по Omotoxicology и PRM лекарства в естетичната (САЩ, Канада, Филипините, Тайланд, LIBANO, Украйна, Колумбия, Йордания)


 Prof. Eric Jourdan, PhD

роден в Гренобъл (Франция) през 1974 година.

Професионален опит:
Сегашна позиция (от 2010 година насам) Директор научна дейност на Биодерма
1997 - 2001: Доктор по Фармация, Магистър Фармацевт и Биолог (Париж, Болница Св. Луис), Доктор по клетъчна и молекулярна Биология (Университет Жосеф Фурие)
2002 - 2003: Преподавател във Фармацевтичния Факултет на Гренобълския Университет
2004 - 2005: Учен в Лабораторията по Цитоскелетни протеини, под ръководството на Роберт Марголис (САЩ), при Института по Ядрена Енергия.
2005 - 2009 : Научен и технически Мениджър в иновативна компания в областта на медицинските изделия и козметиката


 Prof. Christophe Bedane, MD

Настояща позиция: Професор в Университета C.H.R.U. Limoges Hopital Dupuytren, отделение по Дерматология и Венерология
Профисинални квалификации: Диплома за доктор по медицина (1988); Специалност по Дерматология и Венерология (1992); Специалност онкодерматолотия  (1999)

Отличия: Награждаван от Медицински Университет в Limoges през 1988, 1992 и     1999
Следдипломни квалификации и заемани позиции: специализант (1981), главен специализант и асистент (1988- 1992) в CHU de Limoges
1990 Диплома по Кожна Биология и Козметология (Paris XI)
1992-1993 Асистент в Университет CHU de Limoges
1994 Лекар в болница (CHU de Limoges)
2002-2010 Професор (CHU de Limoges)
2010- до момента Ръководител на Катедра по Дерматалогия (CHU Limoges)


 Dr. Markus Braun-Falco, MD

Медицинско образование:
1987- 1993 Медицински университет Ludwig- Maximilians, Muenchen

Професионална реализация:
1999- 2005 Асистент в Клиника по дерматология и алергология, Biedershtein.
2005- Хабилитиран в Специалност Дерматология и Венерология
2005-2008 Научен сътрудник към кожната клиника при университета”Albert-Ludwigs- Freiburg”;завеждащ лаболатория по хистология,спецялизира в областта на дерматохистологията и алергологията
2007- Международна диплома по дерматопатология от “International Committee for Dermatopathology UCDP”
2009-Главен лекар в Клиниката по Дерматология и Венерология при университета “Ludwig-Maximilians- München”
Има повече от 60 публикации с общ impact factor  над 100


 Prof. Miroslav Radman, MD

Образование:
University Paris-5 - R. Descartes Medical School, France ;
Mediterranean Institute for Life Sciences, Split, Croatia, член на Академията на науките.

Член на:
Европейската Молекулярна Биологична Организация (1978),
Хърватската Академия на Науките и Изкуствата (1992),
Европейската Академия (1998),
Френска Акадмия на Науките  (пълноправен член, 2002),
Нюйоркската Академия на Науките (1993),
Американска Асоциация за напредък в науката (1992),
Френска Генетична Област (Научен съвет), 
Научен съвет на институт Кюри в Париж (1985-89),
Комисия на Европейските общности;
Научна група за науката на живота (1991),
Национален координатор на Геном програмата “Генетична нестабилност свързана с многократни ДНК Последовотелности”(1994).


Доц. д-р Кирил Праматаров, д.м.

Медицинско образование:
1969 - Лекар, Висш медицински институт - София;
1973 - Специалност по дерматология и венерология;
1986 - Придобиване на научна степен "Кандидат на науките";
1994 - Придобиване на образователна степен "Доцент".

Професионална реализация:
1969 - 1974: Цех ординатор в Работническа поликлиника, НХК - Бургас;
1974 - 1975: Зав. Кабинет в Градски кожно-венерологичен диспансер, София;
1975 - 1994: Асистент, старши асистент, главен асистент в Катедра по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Александровска"
2007 - Дерматолог към УМБАЛ "Лозенец".

Автор на 111 статии, от които 64 в чужбина. Участия в написване на 10 книги, 4 от които издадени в чужбина. Член на БЛС, БДД, Специализирания съвет по КВБИБЕП към ВАК. Експерт към комисията по регистрация на лекарствени средства към ИАЛ. Гост-редактор на списание "Clinic in Dermatology", САЩ. Доц. д-р Димитър Господинов, д.м.

Медицинско образование:
Завършва през 1983 г. във ВМИ - Плевен.

Професионална реализация:
В началото работи като общо войскови лекар в Школата за запасни офицери "Хр. Ботев" и като ОПЛ в с. Въбел, Никополска община. Кариерата си на академичен преподавател започва през 1986 г. като асистент, старши и главен асистент в катедрата по Дерматология и венерология във ВМИ - Плевен под ръководството на Доц. Д-р Мариана Трашлиева.
През 2003 г. до днес е ръководител сектор дерматовенерология към обединена катедра в МУ-Плевен, както и началник на отделение по кожни и венерически заболявания в УМБАЛ.
През 2005 г. защитава дисертация на тема "  Изследване на някои клинични и имунологични параметри при системни форми на Lupus Erythematosus и Sclerodermia" и е хабилитиран за доцент през 2006 г.
От 2007 г. е началник на Клиниката по дерматология и венерология в университетската болница в Плевен.

Научен ръководител е на 3-ма докторанти.Научните му интереси са свързани с хистопатология на кожните болести, автоимунни съединително-тъкани заболявания, психосоматична дерматология, атопичен дерматит. 

Има над 60 публикации в страната и чужбина. Заедно със своите сътрудници е активен участник във всички национални и европейски форуми по дерматология и венерология.Член е на управителния съвет на БДД от 2000 г., както и на редколегията на сп. "Дерматология и венерология". Председател е на Плевенския клон на БДД, обединяващ колегите от областите В. Търново, Габрово, Ловеч и Плевен.

На 12 март 2009 г.  Доц. Д-р Д. Господинов е избран за Декан на Медицинския факултет при МУ - Плевен.


 Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м.

Медицинско Образование:
1985 - Лекар, Медицинска Академия, Медицински факултет - Плевен;
1992 - специалност по дерматология и венерология;
1992 - специализация по електронна микроскопия на кожата в "Allgemeine Krankenhaus", Медицински университет, клиника по дерматология, Виена;
1998 - специализация по лазертерапия в кожните болести в клиниката по дерматология и венерология към Медицински университет - Цюрих, ръководител проф. Гюнтер Бург;
2005 - защитена дисертация на тема "Екзогени пигментни нарушения - дерматологични аспекти и терапевтични възможности за отстраняване".

Професионална реализация:
1985 - асистент, Катедра по дерматология и венерология, МФ - Плевен;
1986 - ординатор в ГКВД - София-град;
1994 - асистент, Катедра по дерматология и венерология, МУ - София;
1998 - старши асистент, Катедра по дерматология и венерология, МУ - София;
2002 - завеждащ кабинет по лазертерапия към сектор „Дерматоалергология и медицинска козметика";
2008 - доцент към катедра по дерматология и венерология, МУ - София;
2002 - главен асистент към ІV клиника, Катедра по дерматология и венерология, МУ - София.
Член на борда на БДД, "Член на Съюза на учените в България, член на "European Academy of Dermatology and Venereology".

Автор на 68 научни статии, 1 монография и участие в 12 учебника по дермато-венерология.


 Доц. д-р Снежина Василева, д.м.

Медицинско Образование:
1978 - Лекар, Висш медицински институт, гр. Варна; 
1984 - Кандидат на медицинските науки/дм, Дисертационен труд: "Имунологични проучвания при болни от псориазис вулгарис - преди и след морелечение"; 
1985 - Специалност по дерматология и венерология;
1989 - Париж, Институт "Alfred Fournier", Курс по полово-предавани болести (MST);
1991 - Лион, Болница Edouard Herriot , INSERM U.209 (Prof. J. Thivolet ), Стипендиант на INSERM: Имунопатология на кожата;
1992 - 1993: Париж, Болница Saint-Louis, Attache etranger, Service Prof. Dubertret.

Професионална реализация:
1978 - 1981: Ординатор в кожно отделение, Окръжна болница, гр. Търговище;
1981 - 1984: Редовен аспирант към катедра по дерматология, ВМИ Варна;
1984 - 1985: Ординатор в кожна клиника, факултетска болница, Варна;
1985 - 1988: Научен сътрудник в Научен институт по дерматология и венерология, МА София;
1988 - 2004: Главен асистент, катедра по дерматология и венерология, МФ София;
2004 - Доцент, катедра по дерматология и венерология, МФ София, Университетска болница "Александровска".

Член на БДД; "International Academy of Cosmetic Dermatology"; "Society for Cutaneous and Ultrastructural Research"; "European Task Force on Skin Disease in Pregnancy"; "European Society of Cutaneous Lupus Erythematosus".

Автор на 73 научни статии, автор на 2 монографии и участие в 3 учебника по Дермато-венерология у нас.


 Доц. д-р Гриша Матеев, д.м.

Медицинско Образование:
1980 - Лекар, Медицинска академия, медицински факултет- Плевен;
1980 - 82 - Младши полкови лекар;
1982-83 - „Бърза помощ" - Кюстендил;
1986 - специалист по дерматология и венерология.

Професионална реализация:
1992 - завеждащ микологична лаборатория в катедрата по дерматология и венерология, гр. София; Специализира микология в Германия, Белгия, Гърция;
1984 - 2008 - Асистент в Научния институт по дерматология, по-късно в катедра по дерматология и венерология на медицински университет;
2000 - защита на дисертация за получаване на научната и образователна степен "Доктор";
2008 - Доцент (катедра по дерматология и венерология на медицинския университет). Секретар на БДД, Член на "Европейската конфедерация по медицинска микология"; Зам. Председател на "Българското микологично дружество".

Автор на над 50 публикации, 24 от които са публикувани в реферирани чуждестранни списания. Участвал в авторските колективи на 1 учебник и 2 монографии.


 Доц. д-р Румяна Янкова, д.м.           

Медицинско образование:
1966-1973: Лекар, Висш Медицински Институт, Пловдив;
1979: Специалност "Дерматология и венерология";
1990: ДМ, дисертация;
1999: Специалност "Клинична алергология".

Професионална реализация:
1974-1977: Лекар – стажант-асистент (Катедра по дерматология и венерология,  Висш Медицински Институт – Пловдив);
1977-1992: Асистент, старши асистент и главен асистент;
1993: Доцент;
1987: Завеждащ сектор по алергология и фотобиология; Консултант национален дерматолог, алерголог и фотобиолог;

Ръководител на екип за изследвания на фармацевтични, козметични и други продукти относно безопасност, ефикасност, фотозащита, иритативност и алергогенност; 1998:
Член на борда на съветниците на Института за клинични експертизи (L’Institut d’Expertise Clinique - IEC), Лион, Франция;
Съосновател на Институт за клинични експертизи – България;
2000: Ръководител катедра и началник клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ „Св. Георги” към Медицински Университет, Пловдив.
Член на Борда на БДД;
Член на Европейската академия по дерматология и венерология;
Интернационалната лига по дерматология и венерология;
Интернационалното дружество за качество на здравеопазването.
Автор/съавтор на над 100 статии.Съавтор на 6 учебници и монографии. Владее английски и руски език.


Доц. Д-р Евгения Христакиева, д.м.

ОБРАЗОВАНИЕ: 1980 г. Медицинска Академия, Пловдив- Медицина
2001г. Публична администрация и здравен мениджмънт.

МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛНОСТ: 1987 г. Кожни и венерически болести. НАУЧНИ СТЕПЕНИ : 2002 г. - Доктор по медицина. Тема на дисертационния труд: Проучвания върху климатотерапията на псориазис и витилиго и ролята на оксидативния стрес в протичането на двете заболявания.

НАУЧНИ ЗВАНИЯ: 2004г - Доцент.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: От 2002 г. - Ръководител Катедра и Началник ККВБ; Зам. Директор УМБАЛ Стара Загора, 1991-1998 г.г.- Ръководител на екип, Немски Медицински Център, Мъртво море, Израел.

ЧЛЕНСТВО: Европейска Академия по Дерматология и Венерология; Българско дерматологично дружество; Управителен съвет на БДД, Председател на Югоизточния клон на БДД; Българо-немско дерматологично дружество; Български лекарски съюз Съюз на учените; Експертна група към Института по алергиите на UCB; Държавна изпитна комисия по специалността „ Кожни и венерически болести"

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА:Hadassah Hospital, Hebrew University Jerusalem, Israel;Немски медицински център Ен Бокек, Израел; Университет Касел, Германия.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ:Атопичен дерматит, витилиго, псориазис - патогенетични механизми и терапия; Алергодерматози; Оксидативен стрес и антиоксиданти, мелатонин и ролята му при дерматози, Климато-,таласо- и балнеотерапия; Фототерапия; Фармакоикономически проучвания в дерматологията; Лазери в дерматологията; Естетична дерматология.Писмено и говоримо: Немски, английски и руски език